treesustgroZrównoważony Rozwój

W dziedzinie nieruchomości, zrównoważony rozwój to w szczególności rozwój programów, które szanują środowisko naturalne i jakość życia każdego człowieka. Działając od zawsze w sposób zintegrowany ze strukturą miejską, Nacarat jest świadomy wpływu jaki każda inwestycja ma na środowisko naturalne, społeczne, ekonomiczne. Nacarat planuje i realizuje projekty z poszanowaniem środowiska naturalnego, w sposób dostosowany do układów urbanistycznych i architektonicznych, uwarunkowań historycznych oraz uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności.image5

Przy każdym projekcie bada całość rozwiązań technicznych respektując człowieka i otoczenie.
W szczególności zwraca uwagę na:
•integrację budynków w układ miejski
•poszanowanie zasobów naturalnych
•oszczędność energii,
•optymalne wykorzystanie wody pitnej

Te działania realizowane są w ścisłym partnerstwie ze wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego: społecznościami lokalnymi, samorządami, architektami, biurami inżynieryjnymi, firmami budowlanymi i organami kontroli.

www.nacarat-voile.com